Bæredygtighed.

Under mottoet "Ankommer i dag. Tænker på i morgen" er det vores klare mål at integrere bæredygtighed i vores adfærd og i de daglige forretningsgange. Bl.a. derfor er vi ISO 9001 og ISO 14001 certificerede.

Det betyder for eksempel, at vi vil sikre de højeste sikkerhedsstandarder og den mest miljøskånsomme drift af vore busser som muligt. Det betyder også, at vi lægger stor vægt på at produktion og udvikling tager størst mulige miljøhensyn.
Med til bæredygtig adfærd hører også ansvaret for at finde innovative løsninger på de hurtigt skiftende krav til mobilitet, som klimaforandringer, global urbanisering og stigende befolkningstal skaber. Med bæredygtige mobilitetskoncepter såsom Bus Rapid Transit (BRT) – et koncept med særlige vognbaner til busser – tilbyder vi allerede nu løsninger på trafikproblemer i byområder.

Derudover arbejder vi på gøre konventionelle motorteknologier endnu renere og mere økonomiske, samtidig med at vi fremskynder udviklingen af alternative drivsystemer. Her har vi allerede været teknologisk førende i over 40 år. Vi har et klart mål for øje: Frem til 2020 vil vi gøre kørsel emissionsfri og endnu mere økonomisk.

Vi er overbevist om, at fremtiden tilhører de virksomheder, der udøver bæredygtig og værdibaseret ledelse. Derfor ønsker vi at opnå en forretningsmæssig succes, der tager hensyn til vore stakeholderes interesser – heriblandt medarbejdere, kunder og almenvellet. Det samme forventer vi af vore samarbejdspartnere og leverandører.

Vi gør en ekstra indsats for miljøet:

Vores el-indkøb i vores to service centre er 100% omlagt til vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet af danske vindmøller. Det er hermed vores formål at bidrage til at skåne miljøet og styrke produktionen og investeringen i grøn energi.

Vores ansvarlighed afspejler sig i seks områder: Medarbejdere, produkter, produktion, samarbejdspartnere, samfund og etik.

Vores ansvarlighed

Ansvar for medarbejderne

Verden over investerer vores medarbejdere deres handlekraft og kompetencer i at gøre virksomheden succesfuld. For at tage højde for alle medarbejderes personlige situation fremmer vi mangfoldighed og lige muligheder - det omfatter blandt andet muligheden for at forene arbejde og privatliv. Vores familievenlige personalepolitik er blevet certificeret af det tyske certificeringsinstitut Beruf-und-familie gGmbH.

Ansvar for vores produkter

Med vores køretøjer ønsker vi at opnå den størstmulige nytteværdi for kunden, de højeste sikkerhedsstandarder og en maksimal forenelighed med miljø og klima. Vi videreudvikler kontinuerligt innovative assistentsystemer som fx Predictive Powertrain Control (PPC) - til fordel for menneske og miljø. Samtidig arbejder vi hele tiden på at sænke brændstofforbruget i vores køretøjer og finder økonomiske løsninger på alternative drivsystemer.

Ansvar for produktionen

Vi fokuserer ikke kun på, at vores busser kører så miljøvenligt og økonomisk som muligt, men lægger lige så meget vægt på miljøbevidst produktion og udvikling. Effektive miljømanagementsystemer og de mest moderne teknologier hjælper os med at mindske negative følger af produktionen. På den måde skåner vi værdifulde ressourcer og bidrager til bevarelse af natur og miljø.

Ansvarlige samarbejdspartnere

At handle med integritet og hæderlighed er for os en nødvendig forudsætning for et tillidsfuldt samarbejde. Det er kun sammen med vores forretningspartnere at vi kan kun værne om vores etiske principper og opnå langsigtede resultater. Derfor gør vi meget ud af at informere vores samarbejdspartnere om vores holdninger til integritet.

Ansvar over for samfundet

At udvise ansvarlig adfærd betyder for os, at vi engagerer os i samfundets fremtid de steder i verden, hvor vi er til stede. Som ’god nabo’ tager vi hensyn til lokalområdets behov.

Etisk ansvar

Vi er overbevist om, at anstændig virksomhedsadfærd er den eneste vej til succes i det lange løb. Derfor stræber vi efter at gøre værdier såsom fairness og åbenhed til en inkarneret del af vores virksomhedskultur. Som et led i denne proces har vi etableret en såkaldt whistle-blower ordning. Her kan medarbejderne anonymt rapportere alvorlige regelbrud og grove overtrædelser af vores adfærdskodeks uden at skulle frygte arbejdsretlige eller andre konsekvenser. Vi er også forpligtet på at overholde og fremme menneskerettighederne på vores produktionssteder og i vores leverandørkæder.

Op