Vi søger Dig: Salgserfaren reservedelschef

Mestrer du det relationsskabende salg, og vil du være en del af en international virk-somhed, hvor du kan prøver kræfter med rollen som leder?

EvoBus Danmark A/S er som et dattersel-skab af Daimler AG ansvarlig for salg og eftermarkedssalg af Mercedes-Benz-bus-ser og -minibusser i Danmark. Og så er vi en god arbejdsplads –og derfor har flere af vores ansatte været her i mere end 30 år.

Som reservedelschef rapporterer du til vores CSP Manager, mens du får ledelsesansvaret for 5 medarbejdere i Køge og 1 i Nørre Snede. Samtidig har du løbende kontakt med andre re-servedelschefer i Europa, og sammen arbejder I mod at sikre de bedste løsninger. Vi arbejder på til enhver tid at opnå voresmål for salg og lagring af reservedele og at sikre højest mulige kunde-og medarbejdertilfredshedså vi ser gerne, at du hargåpåmodet til at gøre vores osendnu bedre.

Du får hjulene til at køre rundt

Du får det overordnede ansvar for de økonomi-ske og kvalitative mål for dine 2 lagrei Nr. Snede og Køge, hvoraf det i Køge er størst.

Til hverdag bruger du ca. halvdelen af din tid på at tale med kunder. Denresterendetid er du le-deren, der motiverer, informerer og inspirerer dine medarbejderesamt samarbejder med dine andre lederkollegaer.

Som den spillende træner,er du med til at sikre både gode resultater såvel som medarbejder-trivsel, når du:

  • håndterer kundehenvendelser og sikrer kontakt til fabrikken
  • bruger dit talent for opsøgende salg og ind-går rammeaftaler med kunderne
  • sikrer mersalg gennem din viden om reser-vedele –du ved altid, hvilke og hvor mange reservedele en kunde har behov for
  • afholder MUS-samtaler, påtager dig perso-naleansvar og optimerer vores arbejdspro-cesser

Reservedelskendskab og lederpotentiale

  • Du er uddannet tekniker, reservedelsekspedi-ent eller har en lignende baggrund.
  • Du er sælgertypen, der har erfaring med reser-vedelssalg og kundesupport.
  • Du har lysten og energien til at bidrage med dinledererfaringog være nysgerrig på status quo.
  • Du taler dansk og engelsk, da det er koncern-sproget. Hvis du kan tysk, er det en fordel, da alle vores hovedafdelinger ligger i Tyskland.

Som person er du initiativrig i forhold til fx løbende forbedringer. Derudover trives du i en hverdag, hvor du taler med mange forskellige mennesker –både internt og eksternt.

Du forstår vigtigheden af at skabe gode relationer til dine kunder, og derfor går du den ekstra mil for at opbygge stærke bånd til de mennesker, du handler med.

Dine kontaktpersoner
CSPManager: Lasse Wøhlk
Tel. +45 56 37 00 32
HR Manager: Sussie Banke Skovdal
Tel. +45 56 37 00 36

Stig ombord på bussen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lasse Wøhlk eller Sussie Banke Skovdal.
Søg stillingen ved at sende din ansøgning, dit CV og relevante uddannelsesbeviser til hr-evobus-dk@daimler.com.
Vi inviterer løbende kandidater til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Vil du vide mere om vores fantastiske busser så check-in påwww.evobus.dk

Op