Jezdit dnes. Myslet na budoucnost. Udržitelný provoz autobusové dopravy.

Zodpovědné podnikatelské chování je pro nás hlavním bodem zájmu. Jsme přesvědčeni, že pouze ten, kdo podniká udržitelným způsobem a klade důraz na trvalé hodnoty, tomu je zaručen trvalý úspěch.

Heslem „Jezdit dnes. Myslet na budoucnost.“ usilujeme o pevné zakotvení udržitelného rozvoje do všech našich aktivit a jeho integraci do každodenních obchodních postupů.

Konkrétně to znamená, že dbáme nejen na maximální bezpečnostní standardy a co nejekologičtější provoz našich autobusů, ale klademe také velký důraz na ekologickou výrobu a ekologický vývoj vozidel. Ekonomického úspěchu chceme dosáhnout tak, že zohledňujeme zájmy všech zúčastněných stran – jako např. našich zaměstnanců a našich klientů – a také veřejný zájem. To vyžadujeme i u svých partnerů a dodavatelů. 

Udržitelný rozvoj pro nás mimo jiné znamená, že v době klimatických změn, celosvětové urbanizace a stoupajícího počtu obyvatel nabídneme řešení, která obstojí i v budoucnosti a která reagují na velmi rychle se měnící požadavky mobility. Naše udržitelné koncepty mobility, jako například systém metrobusů Bus Rapid Transit (BRT) koncept dopravy v jízdních pruzích vyhrazených pouze pro autobusy , tak nabízí řešení dopravních problémů v městských oblastech. Dále usilujeme o to, aby běžné technologie pohonu byly hospodárnější a ekologičtější, a zároveň o vývoj alternativních systémů pohonu. Již více než 40 let jsme hlavním představitelem v oblasti těchto technologií. Máme jasný cíl: do roku 2020 chceme umožnit hospodárnou jízdu bez emisí.

Svou odpovědnost uplatňujeme v šesti oblastech: zaměstnanci, produkty, výroba, obchodní partneři, společnost a etika.

Dimenze naší odpovědnosti

Odpovědnost za zaměstnance

Naši zaměstnanci po celém světě přispívají svou prací a svými schopnostmi k úspěchu celé společnosti. Abychom vyhověli individuálním osobním poměrům všech zaměstnancům, podporujeme rozmanitost a rovné příležitosti – sem mimo jiné patří harmonizace profesního a osobního života. Naše prorodinně orientovaná personální politika obdržela certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Odpovědnost za produkty

S našimi vozidly usilujeme o co nejvíce výhod pro zákazníka, vysokou bezpečnost a maximální šetrnost k životnímu prostředí. Neustále podporujeme další vývoj inovativních asistenčních systémů, jakým je například Predictive Powertrain Control (PPC), ze kterého profituje jak člověk, tak životní prostředí. Kromě toho průběžně pracujeme na snižování spotřeby paliva našich vozidel a na hospodárných řešeních pro alternativní pohony.

Odpovědnost za výrobu

Dbáme nejen na co nejekologičtější provoz našich autobusů, ale klademe také velký důraz na ekologickou výrobu a ekologický vývoj vozidel. Negativní dopady naší činnosti minimalizujeme systémy řízení efektivními z hlediska ochrany životního prostředí a nejmodernějšími technologiemi. Chráníme tak cenné zdroje a přispíváme k zachování kvalitního životního prostředí. 

Spolehliví obchodní partneři

Bezúhonné jednání je pro nás předpokladem pro spolupráci založenou na důvěře. Pouze společně s našimi obchodními partnery můžeme hájit naše etické principy a být dlouhodobě úspěšní. Proto našim partnerům poskytujeme rozsáhlé informace o bezúhonnosti.

Společenská odpovědnost

Jednat odpovědně pro nás znamená, že se na všech místech naší působnosti na světě zasazujeme o budoucnost společnosti. Jako „dobrý soused“ při tom vycházíme z lokálních potřeb.

Etická odpovědnost

Jsme přesvědčeni, že pouze řádné podnikání nám zajistí trvalý úspěch, a usilujeme o pevné zakotvení hodnot jako férovost a otevřenost v naší firemní kultuře. To také znamená, že naši zaměstnanci v rámci tzv. whistleblowing (oznamování porušení) mohou nahlásit závažné porušení pravidel a nesprávné chování anonymně a bez obav z pracovněprávních nebo jiných následků. Dalším důležitým tématem je dodržování a podpora lidských práv v našich výrobních závodech a v rámci řetězce našich dodavatelů.

Nahoru