Ochrana osobních údajů

EvoBus GmbH oceňuje Váš zájem o své produkty a vaši návštěvu na této webové stránce. Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme, abyste se cítili pohodlně při návštěvě našich stránek. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních dat je důležitou záležitostí, kterou je potřeba věnovat zvláštní pozornost během našich obchodních procesů. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránkách jsou zpracovávány dle platných právních předpisů dané  země, v nichž jsou provozovány webové stránky. Jako stoprocentní dcera Daimler AG, navíc naše politika ochrany údajů je v souladu s kodexům chování platným celozávodní pro Daimler AG. Webové stránky EvoBus GmbH mohou obsahovat linky na jiné webové stránky, které nejsou zahrnuty v tomto prohlášení. EvoBus GmbH respektuje vaše soukromí a osobní sféru.

Download

Data Protection Policy

Sběr a zpracování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server automaticky zaznamená název vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které jste přišli, data o aktuální návštěvě, datum a délku vaší návštěvy. EvoBus GmbH používá cookies, aby mohl sledovat preference návštěvníků a optimálně utvářet webové stránky. Dodatečné osobní data jsou uložena pouze tehdy, pokud sami od sebe zadáte, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Užívání a předávání osobních údajů a pseciální účel

EvoBus GmbH bude používat vaše osobní údaje výhradně pro účely technické správy webových stránek, plnění potřeb zákazníka a správy, ankety týkající se produktů k marketingovým účelům pouze v rozsahu nezbytném v každém konkrétním případě ze strany společnosti EvoBus GmbH. Budeme zveřejňovat pouze svá data vládním orgánům v případech, kdy je to vyžadováno zákonem. Naši zaměstnanci, agentury a jejích dceřiných společností jsou z naší strany zavázáni respektovat důvěrnost a dodržovat kodexy chování EvoBus GmbH.

Svoboda Informací

Na základě písemné žádosti, bude EvoBus GmbH vás informovat dopisem, jaké osobní údaje jsou uloženy u nás, jak je definováno podle místních zákonů. Pokud jdou data nesprávná, opravíme informace na požádání.

Svoboda volby

Chtěli bychom použít vaše data, abychom vás mohli informovat o našich výrobcích a službách, případně zjistit váš názor. Přirozeně vaše účast je úplně dobrovolná. Pokud byste nesouhlasili s použitím dat, můžete nám to kdykoli písemnou formou sdělit, takže podle toho můžeme zakázat používání vašich údajů.

Zabezpečení

EvoBus GmbH používá technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem ochrany dat, které máme pod naší kontrolou, proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována jako nové technologie k dispozici.

Pokud máte dotazy ohledně ochrany osobních údajů a soukromí vašich osobních údajů, můžete se obrátit na naše inspektora ochrany údajů.

Inspektor ochrany dat:

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 096-0624
70546 Stuttgart

Nahoru