Gegevensbescherming

EvoBus dankt u voor uw bezoek op onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw privégegevens zeer ernstig en willen graag dat u zich tijdens het bezoeken van onze internetpagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang en wij houden hier dan ook rekening mee bij onze zakelijke processen. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd. Ons gegevensbeschermingsbeleid is als 100% dochteronderneming van Daimler AG voor het overige gebaseerd op de in de Daimler groep geldende gedragscodes. Websites van EvoBus kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking heeft.

EvoBus respecteert uw privé- en persoonlijke sfeer.

Download

Data Protection Policy

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard volgende gegevens op: de naam van uw internet serviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de website die u bij ons bezoekt evenals de datum en de duur van het bezoek. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen als u ons deze uit eigen initiatief geeft, bijvoorbeeld in het kader van een aanmelding, een enquête, een prijsaanvraag of voor het afsluiten van een contract.

Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens en doelbinding

Uw persoonlijke gegevens gebruikt EvoBus voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden en dit uitsluitend voor zover nodig is . Verzamelen respectievelijk doorgeven van persoonlijke gegevens voor/aan overheidsinstanties en autoriteiten geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale wettelijke voorschriften. Onze werknemers, agentschappen en dochterondernemingen zijn door ons verplicht tot geheimhouding  en tot naleving van onze gedragscodes.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Uiteraard gebeurt uw deelname alleen op vrijwillige basis. Als u niet instemt, kunt u on shierover te allen tijde schriftelijk informeren, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden. Meer informatie vindt u op de betreffende lokale website.

Veiligheid

EvoBus heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die we van u ter beschikking hebben te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën.

Recht op informatie

Op verzoek deelt EvoBus u conform het geldende recht per direct schriftelijk mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons opgeslagen zijn. Mochten ondanks onze inspanningen voor juistheid en actualiteit van gegevens toch verkeerde gegevens opgeslagen zijn, dan worden die op uw verzoek verbeterd. Meer informatie vindt u op de betreffende lokale website. Als u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze medewerker belast met gegevensbescherming, die met zijn team ook in geval van informatieverzoeken, voorstellen of bezwaren ter beschikking staat.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart
Duitsland

Naar boven