Ochrona danych

Spółkaa EvoBus Polska cieszy się z Państwa odwiedzin na stronach internetowych, zainteresowania przedsiębiorstwem i produktami. Sprawę ochrony Państwa prywatnych danych traktujemy z całą powagą i dbamy o Państwa dobre samopoczucie  podczas odwiedzin na naszych stronach. Ochrona sfery prywatnej podczas przetwarzania danych jest dla nas sprawą ważną, o której nie zapominamy w ramach prowadzenia działalności handlowej. Dane osobowe, zbierane w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych, przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych tego państwa, w którym ma swoją siedzibę jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Nasza polityka ochrony danych - ponieważ jesteśmy 100%-ową spółką-córką koncernu Daimler AG - podlega ponadto przepisom Kodeksów Zasad obowiązujących w tym koncernie. Strony internetowe  EvoBus Polska mogą zawierać linki do stron internetowych innych oferentów , których nie obejmuje niniejsza deklaracja o ochronie danych.

EvoBus Polska respektiuje Państawa sferę prywatności i chroni dane osobowe.

Download

Data Protection Policy

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony w Internecie, to nasze serwery sieciowe rejestrują standardowo nazwę Państwa dostawcy internetu (providera), stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzają, strony, które odwiedzają Państwo u nas oraz datę i czas trwania wizyty. Poza tym dane osobowe są rejestrowane jedynie wówczas, gdy podadzą je Państwo sami, np. w ramach rejestracji, ankiety,  konkursu lub realizacji umowy.

Korzystanie z danych osobowych, ich przekazywanie  i precyzowanie celu

EvoBus Polska wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów technicznego administrowania stronami internetowymi, zarządzania klientami, przeprowadzania ankiet na temat produktów i marketingu – zawsze tylko w niezbędnym do tego zakresie.

Badanie lub przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym jest możliwe wyłącznie w granicach obligatoryjnie obowiązujących przepisów prawa danego państwa. Nasi pracownicy, agencje oraz spółki-córki są przez nas zobowiązane do zachowania zasad poufności danych i przestrzegania naszych kodeksów etycznych.

Cookies

EvoBus Polska stosuje pliki cookies, by śledzić preferencje odwiedzających i odpowiednio optymalizować nasze strony internetowe. Cookies, to małe pliki umieszczane przejściowo  (na okres 2 lat) na Państwa twardym dysku. Ułatwiają nawigację i sprawiają, że dana strona internetowa jest przyjazna dla użytkownika. Cookies pomagają nam też w identyfikowaniu szczególnie popularnych dziedzin w ofercie internetowej. Dzięki nim możemy dostosowywać treści naszych stron internetowych dokładnie do Państwa potrzeb i w ten sposób doskonalić naszą ofertę. Cookies można też wykorzystywać chcąc dowiedzieć się, czy z Państwa komputera była już nawiązywana komunikacja z naszymi stronami. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie Państwa komputera, ale nie pozwalają na identyfikowanie osoby.
Oczywiście nasze strony internetowe można odwiedzać i bez cookies. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie. Mogą Państwo nie pozwolić na umieszczanie plików cookies na swoim twardym dysku, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję *nie akceptować plików cookie*. Jak to funkcjonuje w detalach, wynika z instrukcji producenta Państwa przeglądarki. W Państwa katalogu systemowym można też w dowolnym momencie wykasować umieszczony tam  evobus.com. Jeżeli nie zaakceptują Państwo jednak tych plików,  to można się liczyć z ograniczeniami funkcjonowania naszej oferty.

Możliwość wyboru

Z Państwa danych chcemy korzystać do informowania o naszych produktach i usługach oraz ewentualnie kierowania do Państwa pytań na ich temat. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli by Państwo nie chcieli wyrazić na to zgody, zawsze można poinformować nas o tym drogą pocztową, a my zablokujemy wówczas odpowiednio Państwa dane. Dalsze informacje znajdują się na danej lokalnej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

EvoBus Polska stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych Państwa danych, którymi administruje, przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są  w miarę rozwoju technologicznego stale doskonalone.

Prawo do informacji

Na żądanie spółka EvoBus Polska poinformuje Państwa niezwłocznie, na piśmie, w zgodzie z obowiązującym prawem, czy i które dane osobowe na Państwa temat są u nas zapisane. Jeżeli mimo naszych starań o zachowanie prawdziwości i aktualności danych zapisane będą informacje nieprawdziwe, to na Państwa życzenie je poprawimy. Dalsze informacje znajdują się na danej lokalnej stronie.
W razie pytań w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo zwracać do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który wraz z zespołem jest do dyspozycji również, kiedy chodzi o udzielenie informacji, przyjmowanie sugestii lub składanie skarg.

Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych:

Dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart

do góry