Adatvédelmi tájékoztató/Privacy Statement


Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében felelős:


EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft.
Hunyadi János út 6.
1117 Budapest

E-Mail: info-hu@evobus.com

Adatvédelmi megbízott:

For DAG and various German Daimler Group companies:
Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Germany
E-mail: data.protection@daimler.cominfo-hu@evobus.com


1. Adatvédelem

Örülünk, hogy felkereste weboldalainkat, és hogy érdeklődik ajánlataink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk velük, milyen célokból és milyen jogalappal tesszük ezt, és milyen jogok és igények kapcsolódnak össze ezzel az Ön számára. Ezen kívül utalunk a Daimler Adatvédelmi irányelvére is:

A Daimler Adatvédelmi irányelve

Weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Daimler AG Adatvédelmi irányelve nem érvényesek az Ön tevékenységeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, tájékozódjon ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein adatvédelmi rendelkezéseikről.

2. Az Ön személyes adatainak a gyűjtése és feldolgozása

a. Amikor Ön felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat eltárolunk az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozóan, az Ön látogatásának a dátumát és időpontját, a hozzáférés státuszát (pl. hogy Önnek sikerült-e behívnia egy weboldalt, vagy hibaüzenetet kapott), a weboldal funkcióinak a használatát, az Ön által valószínűleg beírt keresőfogalmakat, azt a gyakoriságot, amellyel Ön egyes weboldalakat lehív, a lehívott fájlok nevét, a továbbított adatmennyiséget, azt a weboldalt, ahonnan Ön weboldalainkra jutott, és azt a weboldalt, amelyet Ön weboldalainkról felkeres, akár azáltal, hogy Ön rákattint a weboldalainkon lévő hivatkozásokra, akár úgy, hogy egy webdomént közvetlenül beír a böngészőn ugyanannak a lapnak (ill. ugyanannak az ablaknak) a beviteli felületére, mint ahol weboldalainkat megnyitotta. Ezen kívül biztonsági okokból, különösen a weboldalaink elleni támadások vagy csalási kísérletek megelőzése és felismerése érdekében, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és az Ön internetszolgáltatójának a nevét.

b. Egyéb személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket az adatokat pl. egy regisztráció, egy kapcsolati űrlap, egy közvéleménykutatás, egy pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtása céljából közli velünk, és ezekben az esetekben is csak akkor, ha ez számunkra az Ön beleegyezése vagy a hatályos jogszabályok alapján (ehhez további információkat talál alább a „Feldolgozás jogalapjai“ szakaszban) megengedett.

c. Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatokat, akkor az oda vezethet, hogy a funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

3. Használati célok

a. A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat csak arra használjuk, hogy ezeket az oldalakat az Ön számára legkényelmesebb módon működtethessük, valamint IT-rendszereinket védjük a támadásoktól és az egyéb jogellenes cselekményektől.

b. Amennyiben Ön a részünkre személyes adatokat közöl, pl. egy regisztráció, egy kapcsolati űrlap, egy közvéleménykutatás, egy pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtásához, akkor mi ezeket az adatokat a fent nevezett célokra, az ügyfélkezelés céljára és – amennyiben szükséges – az esetleges üzleti folyamatok lebonyolítására és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges terjedelemben.

4. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére; Social Plug-in-ek: A szolgáltatók igénybevétele

a. Weboldalaink harmadik felek ajánlatát is tartalmazhatják. Ha Ön egy ilyen ajánlatra rákattint, akkor mi a szükséges terjedelemben továbbítjuk az adatokat az adott szolgáltatóhoz (pl. azt az adatot, hogy Ön ezt az ajánlatot nálunk találta, és adott esetben további információkat, amelyeket Ön ehhez a weboldalainkon már megadott).

b. Ha weboldalainkon olyan közösségi hálózatok úgy nevezett „Social Plug-in-jait“ (bővítményikonjait) használjuk, mint amilyen a Facebook, Twitter és a Google+, akkor ezeket a következő módon kapcsoljuk be:

Ha Ön meglátogatja weboldalainkat, akkor a bővítményikonok deaktivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői részére. Ha Ön a hálózatok valamelyikét használni szeretné, akkor kattintson az adott bővítményikonra, hogy közvetlen kapcsolatot építhessen fel az adott hálózat szerverével.

Ha Önnek felhasználói fiókja van a hálózatnál, és a bővítményikonok aktiválása pillanatában Ön ott be van jelentkezve, akkor a hálózat az Ön mi weboldalainkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Ha Ön ezt el szeretné kerülni, akkor kérjük, a bővítményikonok aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. Más Daimler-weboldalak látogatását egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, mielőtt Ön nem aktivált egy ott meglévő bővítményikont is.

Ha Ön aktivál egy bővítményikont, akkor a hálózat az ehhez rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjéhez, ami hozzáköti azokat a mi weboldalainkhoz. Ebben a helyzetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi hálózat kezdeményez és vezérel.Az Önnek a közösségi hálózathoz fűződő kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszere között zajló adatátvitelekre és az Ön által ezen a platformon végzett interakciókra kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

A bővítményikon addig marad aktív, amíg azt nem deaktiválja, vagy amíg cookie-jait nem törli.

Cookie-kkal kapcsolatos megjegyzések

c. Ha Ön rákattint egy ajánlathoz vezető hivatkozásra, vagy egy bővítményikont aktivál, akkor előfordulhat, hogy személyes adatok kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívül eső olyan országokban lévő szolgáltatókhoz, amelyek az Európai Unió szemszögéből („EU“) nem garantálják az EU-szabványoknak eleget tevő „megfelelő szintű védelmet“ a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra rákattint, vagy egy bővítményikont aktivál, és ezzel adatainak átvitelét idézi elő.

d. A webhelyeink üzemeltetéséhez, optimalizálásához és biztonságos kezeléséhez minősített szolgáltatókat (informatikai szolgáltatók, marketing ügynökségek) is igénybe veszünk. Csak abban az esetben továbbítunk harmadik személyek részére személyes adatokat, amennyiben ez szükséges a weboldalak és azok funkcióinak biztosításához és használatához, a jogos érdekek érvényesítéséhez, vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta ehhez (lásd 8. fejezet). Ennek során az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek; lásd az alábbi 13. bekezdést.

5. A felhasználási adatok kiértékelése; elemző eszközök alkalmazása

Szeretnénk internetoldalaink tartalmát célirányosan hozzáigazítani az Ön érdeklődéséhez, ezáltal javítva az Ön számára nyújtott kínálatunkat. A weboldalak előnyben részesített és különösen népszerű részeinek felismerése céljából a következő elemzőeszköz(öke)t használjuk: Matomo Web Analytics.

a. helyettesíthető.

b. Amennyiben nem szeretné, hogy az említett elemző eszközök alkalmazásával információkat gyűjtsünk és értékeljünk ki a weboldalon tett látogatásáról, akkor bármikor élhet a jövőre vonatkozó tiltás lehetőségével („Opt-Out“).

Ezt a tiltást úgy valósítjuk meg, hogy böngészőjében egy Opt-Out cookie-t helyezünk el. Ez a cookie csak az Ön tiltásának hozzárendelésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Opt-Out cookie műszaki okokból csak abban a böngészőben működik, amelyben elhelyezték. Amennyiben törli a cookie-kat, vagy más böngészőt, ill. más végfelhasználói készüléket használ, akkor újra el kell végeznie az opt-out folyamatot.

c. Az elemző eszközök használatakor az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbíthatják; lásd az alábbi 13. bekezdést.

Opt-Out-cookie elfogadása

6. Használat-alapú információk (Targeting és retargeting)

Annak érdekében, hogy online-marketingünket (pl. banner-reklám) retargeting-partnereink weboldalain (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick és Vivaki) célzottabban hangolhassuk össze az Ön igényeivel és érdeklődésével, úgy nevezett retargeting-technológiákat is használunk. Ennek során cookie-kban tároljuk el az Ön termékeink és szolgáltatásaink iránt tanúsított érdeklődését. Ezeket a cookie-kat más olyan weboldalak látogatásánál is, amelyek együttműködnek retargeting-partnereinkkel, beolvassuk, és arra használjuk, hogy Önt lehetőleg az érdeklődésének megfelelően tájékoztathassuk. Erre névtelenül kerül sor, azaz: a retargeting útján Ön nem azonosítható.

Ha nem szeretné, hogy a Daimler és retargeting-partnerei információkat gyűjtsenek, tároljanak és elemezzenek ki a látogatásáról, valamint a banner-reklámokat az Ön érdeklődéséhez igazítsák, akkor ezt Ön a jövőre vonatkozóan bármikor elutasíthatja (Opt-Out).

Hozzájárulása visszavonásának technikai megvalósítása céljából böngészőjében egy Opt-Out cookie elhelyezésére kerül sor. Ez a cookie kizárólag hozzájárulása visszavonásának hozzárendelésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy Opt-Out cookie technikai okokból csak abban a böngészőben használható, amelyben azt beállították. Ha a cookie-kat törli, vagy egy más böngészőt, ill. más végfelhasználói eszközt használ, meg kell ismételnie az Opt-Out eljárást.

Ön a cookie-k harmadik fél szolgáltatók által történő használatát a következő weboldalon kezelheti és deaktiválhatja:

http:/​​​/www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Retargeting technológiák használatakor az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbíthatják; lásd az alábbi 13. bekezdést.

7. Biztonság

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait manipulációk, elvesztés, megsemmisülés és illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

8. A feldolgozás jogalapjai


a. Amennyiben Ön számunkra személyes adatainak a feldolgozásához hozzájárulását adta, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

b. Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont képezi a jogalapot.

c. Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogosultak.

d. Ezenkívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőképességének megőrzése, de saját és idegen termékek és szolgáltatások (közvetlen) forgalmazása és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek. Az érdekek mindenkor szükséges mérlegelése során kiváltképpen figyelembe vesszük a személyes adatok fajtáját, a feldolgozás célját, a feldolgozás körülményeit és az Ön személyes adatai bizalmas kezelésére vonatkozó érdekeit.

9. Az Ön személyes adatainak törlése

Az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a címét, amelyeket biztonsági okokból tárolunk, hét nap elteltével töröljük. Egyéb esetben töröljük személyes adatait, amint megszűnik az a cél, amelyhez az adatokat gyűjtöttük és feldolgoztuk. Ezen az időponton túl csak akkor tároljuk az adatokat, ha ez az Európai Unió ránk érvényes törvényei, rendeletei vagy egyéb jogszabályai szerint, illetve egy harmadik ország (amennyiben ott biztosított a megfelelő adatvédelmi szint) jogszabályai alapján szükséges. Amennyiben a törlés egyes esetekben nem lehetséges, a megfelelő személyes adatokat megjelöljük, hogy azok jövőbeli feldolgozását korlátozhassuk.

10. Az érintettek jogai


a. Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, Önnek joga van a tájékoztatásra (15. cikk GDPR), a helyesbítésre (16. cikk GDPR), az adattörléshez (17. cikk GDPR), az adatkezelés korlátozásához (18. cikk GDPR), valamint az adathordozhatósághoz (20. cikk GDPR).

b. Ha Ön hozzájárult személyes adatainak az általunk végzett feldolgozásához, akkor joga van hozzá, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Személyes adatai feldolgozásának a visszavonásig tartó jogszerűségét ez a visszavonás nem érinti. Ez ugyanúgy nem érinti ezeknek az adatoknak egy más jogalapon történő további feldolgozását, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (v.ö. „A feldolgozás jogalapjai“ szakasz).

c. A kifogás joga 

Joga van hozzá, hogy különleges helyzetéből adódó okokból az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amelyre a 6. cikk 1 e) bek. GDPR alapján (adatfeldolgozás közérdekből) vagy a 6. cikk 1 f) bek. GDPR alapján (adatfeldogozás az érdekek mérlegelése alapján) kerül sor, kifogást emeljen. Amennyiben kifogást emel, akkor személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel tovább, amennyiben ehhez képesek vagyunk olyan kényszerítő erejű jogos indokokat igazolni, amelyek túltesznek az Ön érdekein, jogain és szabadságain, vagy amennyiben a feldolgozás a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.


d. Kérjük, hogy igényeit vagy nyilatkozatait lehetőleg az alábbi elérhetőségre küldje: info-hu@evobus.com.

e. Ha nézete szerint személyes adatainak a feldolgozása megsérti a törvényi előírásokat, akkor joga van hozzá, hogy panaszt emeljen valamelyik illetékes adatvédelmi hatóságnál (77. cikk GDPR).

11. Hírlevél

Ha Ön a weboldalunkon kínált valamelyik hírlevélre feliratkozik, akkor a hírlevél-feliratkozáskor megadott adatokat, amennyiben Ön azok további felhasználásához nem járul hozzá, csak a hírlevél megküldéséhez használjuk. Előfizetését a hírlevélben található lemondási lehetőséget használva bármikor lemondhatja.

12. A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása

A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása segítségével a Daimler-csoportnak és márkáinak az ehhez a szolgáltatáshoz csatlakoztatott minden weboldalára és alkalmazásaiba bejelentkezhet. Az azokra vonatkozó Használati feltételek különleges adatvédelmi szabályokat tartalmaznak. Ezeket a Használati feltételeket a csatlakozó weboldalak és alkalmazások mindenkori bejelentkezési oldalain hívhatja le.

13. Adatátvitel az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek

a. Szolgáltatók (lásd a 4. d. Pontot), elemző eszközök (lásd az 5. pontot) és retargeting technológiák (lásd a 6. pontot) alkalmazásakor a személyes adatok az Európai Unión („EU”), Izlandon,, Liechtensteinen és Norvégián (= az Európai Gazdasági Térség) kívüli országokban lévő címzetteknek továbbíthatók és ott feldolgozhatók, különösen az USA-ban, Indiában.

b. Az EU szempontjából nézve, a következő országok a személyes adatok feldolgozása során az EU standardoknak megfelelő adatvédelmi szintet nyújtanak (úgynevezett „megfelelőségi határozat”): Andorra, Argentína, Kanada (korlátozott), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Japán, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay. Más országokban található címzettekkel megállapodást kötünk EU-s általános szerződéses feltételek, kötelező erejű vállalati előírások vagy az EU-US. / Svájc-US. Privacy Shield alkalmazásáról annak érdekében, hogy megfelelő szintű biztonságot nyújtsanak a jogi előírásokkal összhangban. További információkat a 10.d. fejezetben rögzített elérhetőségeken kaphat.

14. Cookie-k

Az általunk használt cookie-kkal és funkcióikkal kapcsolatos információkat a cookie-kkal kapcsolatos megjegyzéseinkben találja.

Cookie-kkal kapcsolatos megjegyzések


Állapot: 2019. május

Felfelé