Törvényes értesítések és kifejezések


Szerzői jogok

Copyright 2020 EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft. Minden jog fenntartva. Az EvoBus Hungária internetes oldalain szereplő szöveg, képek, grafikák, hangfájlok, animációs fájlok, videofájlok és azok elrendezése szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonvédelem tárgyát képezik. Ezeket nem szabad kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, és ezen elemeket nem szabad módosítani vagy más honlapokra áthelyezni sem. Néhány EvoBus internetes oldal olyan anyagot is tartalmaz, amely szolgáltatói szerzői jogainak tárgyát képezi.

Termékváltozatok

A jelen internetes oldalon szereplõ egyes termékinformációk, illusztrációk és képek esetleg a világszerte különböző országokban fenntartott EvoBus internetes oldalakon történő generikus felhasználásra készültek. Következésképpen előfordulhat, hogy egyes információk és/vagy extrák bizonyos országokban nem érhetők el, vagy ezek a helyi piaci kereslet vagy ezen országok hatósági ellenőrzéseinek kielégítése érdekében csak különbözõ specifikációkban vagy konfigurációkban állnak rendelkezésre.

Amennyiben Ön érdeklődik bármelyik gépjárműmodell, színváltozat, opció vagy extra iránt, amely szerepel az internetes oldalon, és nem bizonyos abban, hogy helységében ez vagy ennek a specifikációja rendelkezésre áll, lépjen kapcsolatba a Daimler AG -vel és/vagy a helyi hivatalos márkakereskedővel az illető termékkel, az Ön helységében a legújabb adatok iránti tájékozódással kapcsolatban.

Árak

Mindegyik meghatározott ár ajánlott kiskereskedelmi ár. Az árak a közzétételkori folyó árak, és értesítés nélkül változhatnak.
Védjegyek

Ellenkező jelzés hiányában a EvoBus internetes oldalain feltüntetett minden védjegy a EvoBus vagy a Daimler védjegyjogainak tárgyát képezi, ez különösen a modellneveket feltüntető táblákra, a céglogókra és emblémákra vonatkozik.

Nincsenek licencek

Az a EvoBus Hungária úgy gondolja, újító jellegű és tájékoztató értékű internetes oldalt sikerült készítenie. Reméljük, Önök ugyanúgy lelkesedni fognak ezért, mint ahogy mi is lelkesedünk ezért a kreatív erőfeszítésért. Önöknek azonban azt is meg kell érteniük, hogy az EvoBus Hungária Kft.-nek-óvnia kell szellemi tulajdonát, ideértve szabadalmait, védjegyeit és jogait is. Ennek megfelelõen ezennel értesítjük Önöket, hogy sem a jelen internetes oldalt, sem pedig az abban szereplő anyagokat semmiképpen sem lehet úgy tekinteni, hogy bármely személy részére licencet nyújtanak, vagy vélhetően licencet nyújtanak az EvoBus Hungária Kft. szellemi tulajdonához.

Figyelmeztetések az előretekintõ nyilatkozatokra vonatkozólag

Az internetes oldalak, a befektetői kapcsolatokra vonatkozó sajtóközlemények, az éves és évközi jelentések, kitekintések, prezentációk, audio- és videofájlok rendezvényekről (élőben vagy felvételről) és az e weboldalon szereplő egyéb dokumentumok többek között előretekintő nyilatkozatokat tartalmaznak, amelyek a vezetőség jelenlegi véleményét tükrözik jövőbeli eseményekkel kapcsolatban. A "várható", "feltételezhető", "úgy hisszük", "becslésünk szerint", "várakozásunk szerint", "szándékozunk", "előfordulhat", "tervezzük", "előrevetítjük" és "kellene", valamint a hasonló kifejezések jelzik az előretekintõ nyilatkozatokat. E nyilatkozatok ki vannak téve a kockázatoknak és bizonytalanságoknak, ideértve egyebek között az európai vagy észak-amerikai gazdasági hanyatlást; a valutaárfolyam-változásokat, a kamatlábak és a nyersanyagárak változását; konkurens termékek bevezetését; fokozott értékesítési ösztönzőket; a smart-ra vonatkozó új üzleti modell sikeres megvalósítását; valamint a használt gépjárművek viszonteladási árainak csökkenését. Amennyiben ezek vagy az egyéb kockázatok és bizonytalanságok bármelyike előfordul (amelyek közül egyeseket a "kockázatjelentés" címszó alatt ismertetünk a Daimler legújabb éves jelentésében, és a "kockázati tényezők" címszó alatt a Daimler 20-F űrlapon az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz benyújtott legújabb éves jelentésben), vagy ha e nyilatkozatok bármelyikének alapjául szolgáló feltevések nem bizonyulnak helytállónak, akkor a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek attól, amit a nyilatkozatokban kifejezésre juttattunk vagy hallgatólagosan érzékeltettünk. Nem szándékozunk, illetve nem vállalunk semmiféle kötelezettséget az előretekintõ nyilatkozat naprakésszé tételére, amely csak azon időpontra vonatkoztatható, amikor készült.

Nincsenek szavatosságvállalások vagy kötelező nyilatkozatok

A jelen internetes oldalon szereplő információkat az EvoBus GmbH "a jelenlegi helyzetnek megfelelően" nyújtja és a jog által engedélyezett mértékig mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalás nélkül teszi közzé, ideértve egyebek között a piaci forgalomképességre, adott célra való alkalmasságra vagy a szellemi tulajdon bitorló jellegtől való mentességére vonatkozó hallgatólagos szavatosságvállalásokat. Bár úgy hisszük, hogy a nyújtott információk pontosak, mégis tartalmazhatnak tévedéseket vagy pontatlanságokat.

A jelen internetes oldal linkeket tartalmaz olyan külső honlapokhoz, amelyek nem állnak a EvoBus ellenõrzése alatt. Ezért nem vagyunk felelősek semmiféle linkkel kapcsolt honlap tartalmáért. A EvoBus ezeket a linkeket csak a kényelem kedvéért biztosítja Önöknek, és a link szerepeltetése nem jelenti azt, hogy a EvoBus jóváhagyja a kapcsolt honlapot.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Felfelé