Even voorstellen: Erwin Van Paesschen – Workshop Manager.

Begin deze maand werd Erwin Van Paesschen officieel bevestigd in zijn rol als Workshop Manager bij Daimler Buses | EvoBus Belgium. “Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om de tevredenheid van zowel onze klanten als mijn team te verzekeren, daar deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”.

Jarenlange ervaring binnen het bedrijf.
Erwin Van Paesschen is voor velen al lang geen onbekende meer. Doorheen de jaren oefende hij verschillende functies uit binnen het Customer Services & Parts departement, telkens onder de vlag van het servicemerk voor Mercedes-Benz en Setra voertuigen: OMNIplus. Een uitstekende service aan de klanten bieden ziet hij dan ook als zijn belangrijkste taak. Aanvullend op zijn loyauteit aan het servicemerk OMNIplus erkent Erwin Van Paesschen dankzij zijn jarenlange ervaring het belang en de kracht van cross-departementale samenwerking binnen een bedrijf. Samen met zijn collega’s uit de andere departementen wil hij als OneTeam de klanten bijstaan met hun wensen en noden.

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten.
In zijn rol als Workshop Manager staat Erwin Van Paesschen aan het hoofd van een werkplaatsteam. Hij vormt de schakel die de techniekers in de werkplaats, de Service Advisors aan de front desk en de meewerkend Workshop Supervisor met elkaar verbindt. Hij beseft ten volle dat tevreden medewerkers op hun beurt voor tevreden klanten zorgen en zet dan ook sterk in op het welzijn en welbevinden van zijn team. Hij draagt ook de bedrijfseigen waarden Passie, Respect, Integriteit, Discipline en Excellence hoog in het vaandel en deze trots straalt hij af op zijn hele team.

Bart Dreessen, die aan het hoofd staat van het CSP departement binnen EvoBus Belgium, is er van overtuigd dat Erwin de juiste man op de juiste plaats is. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Erwin de mobiliteitstransitie en de verschillende uitdagingen die daarmee gepaard gaan mee in goede banen zal leiden en zo EvoBus Belgium verder op de kaart zal zetten als een betrouwbare partner op de weg naar een koolstofarme en klimaatneutrale wereld.”

Naar boven