Disclaimer

Auteursrecht

Copyright 2023 EvoBus. Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden en de wijze waarop deze worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige EvoBus websites bevatten ook foto's die vallen onder de auteursrechten van diegenen die deze ter beschikking hebben gesteld.

Producten en prijzen

Na de publicatie van pagina's kunnen zich wijzigingen voorgedaan hebben. De informatie op deze Evobus website geldt bij benadering. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet inbegrepen zijn bij de standaard uitvoering. Kleurverschillen om technische redenen voorbehouden. Deze website kan eveneens types en diensten bevatten die in het specifieke land niet aangeboden worden. Uitspraken over prijzen en uitrustingen van series, over wettelijke, juridische en fiscale voorschriften en effecten zijn alleen in bepaalde landen geldig. De prijzen op de dag van de levering zijn geldig. De laatst geldige prijsniveaus kunt u navragen bij een verkoopkantoor, een hoofdagentschap of een dochteronderneming van EvoBus GmbH.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden genoemd op de EvoBus websites onder de handelsmerkrechten van EvoBus GmbH of Daimler Truck AG, alsook de modelnamen,  alle logo's en emblemen van het bedrijf.

Licentierechten

EvoBus heeft een innovatieve en informatieve internetsite willen creëren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. Wij vragen  echter begrip voor het feit dat EvoBus haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen en deze websites geen enkele vorm van licentierechten voor het intellectueel eigendom van EvoBus kunnen verlenen.

Toekomstgerichte verklaringen

Veel internetsites bevatten op de toekomst gerichte verklaringen gebaseerd op opvattingen van het management van EvoBus GmbH of Daimler Truck AG. Bij het gebruik ervan in deze website, zijn woorden zoals "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten", "van plan zijn", "plannen" en "project" bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van EvoBus GmbH of Daimler Truck AG op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Daimler Truck bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfsstrategie. EvoBus GmbH en Daimler Truck AG wijzen elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

Aansprakelijkheid en garantie

EvoBus stelt de informatie ter beschikking onder uitsluiting van elke vorm van toezegging of garantie in welke vorm ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend. Uitgesloten zijn ook alle stilzwijgende garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of  naleving van wetgeving en patenten. Hoewel wij ervan uitgaan dat de door ons gegeven informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een contactpunt voor buitengerechtelijke oplossingen met betrekking tot de contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten. U bereikt het ODR-platform via deze link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informatie volgens § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Dit geldt voor Duitse gebruikers: Daimler Truck AG zal niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de VSBG en is niet wettelijk verplicht om dit te doen.

en Mercedes-Benz zijn handelsmerken van Mercedes-Benz Group AG.

Naar boven