Aankomst vandaag - Focus op morgen

Verantwoord ondernemen is onze focus. Onze overtuiging is: Alleen wie is toegewijd aan duurzaamheid, is ook succesvol op lange termijn.

In de geest van "Aankomst vandaag  - Focus op morgen", streven we ernaar duurzaamheid steviger te verankeren in alles wat we doen, dag na dag.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we toegewijd zijn aan de hoogste veiligheidsnormen en de meest milieuvriendelijke werking van onze bussen mogelijk, maar dat is nog niet alles: We zijn net zo toegewijd aan milieubewuste productie en voertuigontwikkeling. Echter, voor ons betekent duurzaamheid ook het vinden van innovatieve oplossingen voor de snel veranderende eisen voor mobiliteit in een tijdperk van wereldwijde verstedelijking en stijgende bevolkingsaantallen. Daarom maken we gebruik van duurzame mobiliteitsconcepten zoals Bus Rapid Transit (BRT) voor uitdagende doorvoeromstandigheden in stedelijke gebieden.

Uiteraard zijn alternatieve aandrijvingstechnologieën zoals elektromobiliteit belangrijk voor ons in termen van duurzaamheid. We zijn al meer dan 40 jaar de technologische leider in dit gebied. Een stralend voorbeeld hiervan is onze Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid, de eerste hybride bus die langere afstanden met een elektrische aandrijving zonder dieselmotor kan afleggen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de enige bedrijven die op lange termijn zullen slagen, de bedrijven zijn die een duurzaamheidsgericht beheer uitoefenen. Daarom willen we enkel winstgevend zijn, als dit inhoudt dat we handelen in het belang van onze stakeholders, met inbegrip van onze medewerkers, onze klanten en onze samenleving. Wij verwachten dezelfde normen van onze partners en leveranciers.

Onze verantwoordelijkheid komt tot uiting in de zes aandachtsgebieden :("duurzaamheidsaspecten"). Deze aandachtsgebieden zijn onze medewerkers, onze producten, de productie, onze zakenpartners, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze ethische verantwoordelijkheid:

Onze verantwoordelijksheiddimensies

Werknemerverantwoordelijkheid

Onze medewerkers investeren hun energie en vaardigheden om het bedrijf succesvol te maken. Om in te spelen op de persoonlijke situatie van al onze medewerkers, stimuleren we diversiteit en gelijke kansen - met name als het gaat om het balanceren van gezin en huisleven.

Productverantwoordelijkheid

Bij elk voertuig dat we maken, streven we naar het maximale voordeel voor de klant, de hoogste veiligheidsnormen en het hoogste niveau van milieu- en klimaatbescherming. Wij zijn voortdurend bezig met de verdere ontwikkeling van innovatieve hulpsystemen, zoals Predictive Powertrain Control - waardoor mens en milieu tegelijk profiteren. We zijn ook bezig om voortdurend het brandstofverbruik van onze voertuigen te verminderen en economische oplossingen voor alternatieve aandrijftechnologieën te bedenken.

Productieverantwoordelijkheid

Wij richten ons niet alleen op de meest milieuvriendelijke en efficiënte werking van onze bussen, we zijn net zo toegewijd aan milieubewuste productie- en voertuigontwikkeling. We minimaliseren negatieve effecten van onze activiteiten met de hulp van systemen voor milieubeheer en state-of-the-art technologieën. Dit stelt ons in staat om waardevolle hulpbronnen te beschermen en bij te dragen aan een duurzaam milieu.

Verantwoordelijke zakenpartner

Voor ons is integer handelen een belangrijke voorwaarde voor het aangaan van een betrouwbare samenwerking. Enkel als we dit samen met onze zakelijke partners doen, kunnen we onze ethische principes behouden en duurzaam succes bereiken. Daarom leveren wij onze partners uitgebreide informatie over integriteit.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dat onze wereldwijde locaties zich inzetten voor een duurzame samenleving op een verantwoorde manier. We laten ons leiden door onze waarden, samen met specifieke lokale problemen. In 2014, bijvoorbeeld, schonken EvoBus werknemers een half uurloon om € 64.000 bij te dragen voor de fondsenwervingscampagne "100.000 und Ulmer Helft".

Ethische Verantwoordelijkheid

We weten dat eerlijk zakendoen de enige manier is om op lange termijn te slagen. Daarom streven wij ernaar om waarden als eerlijkheid en openheid steviger te verankeren in onze bedrijfscultuur. Als onderdeel hiervan hebben we een klokkenluidersregeling vastgesteld voor werknemers die ernstige overtredingen en serieuze misdragingen op anonieme wijze willen melden, zonder angst voor disciplinaire maatregelen of andere gevolgen. We zijn ook toegewijd aan de handhaving en bevordering van de mensenrechten in onze productiefaciliteiten en supply chain.

Naar boven