MVO Prestatieladder niveau 3 en de CO2- Prestatieladder niveau 3 uitgereikt aan Daimler Buses

- Daimler Buses gewaardeerd met bijzondere certificaten -

Het was een bijzondere dag, die 22e maart. Daimler Buses | EvoBus Nederland kreeg die dag op het hoofdkantoor in Nijkerk namelijk twee bijzondere certificaten uitgereikt. Het bedrijf ontving de MVO Prestatieladder niveau 3 en de CO2- Prestatieladder niveau 3. En vooral met die laatste onderscheidt Daimler Buses | EvoBus zich nadrukkelijk in de automotive branche.

De CO2- Prestatieladder wordt sinds 2011 aan bedrijven uitgereikt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. ,,Het is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten”, zegt Pascal Budding, manager van de SKAO en aanwezig bij de uitreiking. ,,Het is heel bijzonder dat een bedrijf in de automotive branche dit certificaat krijgt. Doorgaans reiken we die uit aan ondernemingen uit andere branches. Daarom zijn we hier heel blij mee.” Budding hoopt dat meer bedrijven uit de automotive branche dit goede voorbeeld zullen volgen.

Systematisch en onafhankelijk onderzoek
De CO2- Prestatieladder werd oorspronkelijk in het leven geroepen als aanbestedingsinstrument, geeft Pascal Budding aan. ,,Grote aanbestedende partijen als de overheid en Rijkswaterstaat wilden dat hun opdrachtnemers milieuvriendelijker werk leverden. Vraag was: hoe controleren we dat? Daarom werd de CO2-Prestatieladder geïntroduceerd om dit bij bedrijven te kunnen meten.”
Dat gaat via audits, systematisch en onafhankelijk onderzoek bij bedrijven die in aanmerking willen komen voor een certificaat. Hun bedrijfsvoering wordt dan op het gebied van CO2-prestaties - en MVO prestaties voor de MVO-Prestatieladder - doorgelicht. Aan de hand daarvan wordt een bepaald niveau toegekend variërend van 1 tot 5.
,,SKAO is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van het instrument bewaakt en zorgt dat aanbesteders op een goede manier hiervan gebruik kunnen maken”, zegt Budding. ,,Maar de controles moeten wel onafhankelijk uitgevoerd worden. Daarom doet Kiwa dit.”

‘Doen wat je belooft, dat moet aantoonbaar zijn’
Kiwa is een bedrijf dat gespecialiseerd is in testen, inspecteren en certificeren. Namens Kiwa reikte  managing director Mounir el Berrah daarom de beide certificaten uit aan Joost van der Bijl, CEO van Daimler Buses | EvoBus Nederland.
,,In de MVO Prestatieladder en de CO2- Prestatieladder staan hele harde eisen en dat controleren en meten wij”, zegt Mounir el Berrah. ,,Wij vertalen de reglementen in toetsingskaders en aan de hand daarvan doen we interviews en bekijken we dossiers. Hoe is alles ingericht, begrijpt iedereen het en wordt het ook goed uitgevoerd? En hoe bewijs je dat? Wij checken of een bedrijf doet wat het belooft. Dat moet aantoonbaar zijn. Zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen?”

‘Daimler Buses is front-runner met deze beider certificaten’
Dat kan door dossiers, door uitingen en door toetsingen van initiatieven op de werkvloer, verduidelijkt El Berrah die goede woorden voor Daimler Buses | EvoBus in petto had tijdens de uitreiking. ,,Daimler Buses is front-runner met deze beider certificaten. De auditoren waren zeer positief en konden met moeite verbeterpunten aandragen. Het is merkbaar dat MVO en duurzaamheid intrinsiek gedragen wordt binnen het bedrijf.”
Kiwa is onafhankelijk en onpartijdig, maar wordt op zijn beurt ook weer gecontroleerd op hoe de audits gedaan worden, hoe het zorgt dat de auditoren onpartijdig en onafhankelijk zijn. ,,Daar zijn weer waarborgen en controles voor die uitgevoerd worden door derden als de Raad voor Accreditatie”, voegt El Berrah nog toe.

‘Dit is het begin van een mooie reis’
Uiteraard is Joost van der Bijl zeer verguld met de ontvangst van beide certificaten. En trots.  
,,Wij hebben al een aantal initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid. Zoals elektrische auto’s van de zaak, laadpalen op onze parkeerplaats en zonnepanelen op het dak van ons gebouw. Op MVO-gebied werken we samen met Careander, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund.”
Ook is er binnen Daimler Buses | EvoBus een bewustwordingsproces op gang gebracht over hoe verantwoord om te gaan met mensen en materialen, geeft Van der Bijl aan. ,,Ik merk dat beide onderwerpen breed gedragen en overgenomen worden. Steeds meer medewerkers pakken dat op. En met onze klanten bespreken we bijvoorbeeld het hergebruiken van bepaalde materialen en onderdelen. We proberen dat in de hele keten door te zetten. Dit is het begin van een mooie reis waarin nog vele initiatieven zullen volgen
Deze certificaten zijn geen moetje, maar een invulling van wat ik als mens extreem belangrijk vind. Dit blijkt wel uit het feit dat heen enkele OEM dergelijke certificaten heeft. Bij Daimler Buses | Evobus voelt iedereen het belang gelukkig wel. Dit is zeker geen verplicht nummer voor ons.”

Naar boven