Dojedź dziś. Myśl o jutrze. Z troską o trwałość od początku do końca.

Odpowiedzialne praktyki biznesowe to esencja naszej polityki. W naszym przekonaniu: Tylko ten, kto gospodaruje w sposób zrównoważony i ze świadomością wartości, osiągnie trwały sukces.

Kierując się mottem „Dojedź dziś. Myśl o jutrze“ dążymy do tego, by trwałość ugruntować jako stały element naszej praktyki i zintegrować ją ze wszystkimi codziennymi procesami biznesowymi.

Konkretnie zaś oznacza to, że zwracamy uwagę nie tylko na najwyższe standardy bezpieczeństwa i możliwie jak najbardziej ekologiczną eksploatację naszych autobusów, lecz przywiązujemy również jednakowoż dużą wartość do ekologicznej produkcji i ekologicznego rozwoju pojazdów. Sukcesy w biznesie chcemy osiągać w taki sposób, aby zadbać przy tym w sposób należyty o interesy osób zainteresowanych - jak np. naszych pracowników i naszych klientów - a także o interes publiczny. Takie same oczekiwania mamy wobec naszych partnerów i dostawców.  

Trwałość oznacza dla nas także to, by w czasach zmian klimatycznych, globalnej urbanizacji i dynamicznego wzrostu liczby ludności oferować ponadczasowe rozwiązania, które sprostają zmieniającym się szybko na całym świecie potrzebom w zakresie mobilności. Dlatego też dzięki trwałym projektom mobilnościowym jak systemy Bus Rapid Transit (BRT), których koncepcja opiera się na specjalnych pasach jezdni przeznaczonych tylko dla autobusów, oferujemy rozwiązania dla problemów komunikacyjnych w obszarach miejskich. W naszych staraniach dążymy także do tego, by konwencjonalne technologie napędów stawały się jeszcze bardziej ekonomiczne i czystsze i jednocześnie by przyśpieszać rozwój alternatywnych układów napędowych. W tej dziedzinie działamy aktywnie już od ponad 40 lat utrzymując pozycję lidera technologii. Realizujemy przy tym jasno sprecyzowany cel: Do roku 2020 chcemy urzeczywistnić wizję ekonomicznej i bezemisyjnej jazdy. 

Nasza odpowiedzialność znajduje swoje odzwierciedlenie w sześciu wymiarach odpowiedzialności obejmujących pracowników, produkty, produkcję, partnerów handlowych, społeczeństwo i kwestie etyczne.

Nasze wymiary odpowiedzialności

Odpowiedzialność za pracowników

Nasi pracownicy na całym świecie angażują swoje siły i umiejętności, wnosząc swój wkład w sukces przedsiębiorstwa. Starając się wychodzić naprzeciw indywidualnym sytuacjom życiowym wszystkich pracowników, wspieramy różnorodność i równość szans - obejmuje to także wszelkie udogodnienia mające pomóc w godzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym. Nasza prorodzinna polityka personalna została uznana poprzez przyznanie certyfikatu po audycie przeprowadzonym przez berufundfamilie gGmbH. 

Odpowiedzialność za produkt

Nasze pojazdy mają zapewnić jak największe korzyści klienta, najwyższe standardy bezpieczeństwa i maksymalną dbałość o środowisko naturalne i klimat. Wspieramy systematyczny rozwój i udoskonalanie innowacyjnych systemów asystujących jak na przykład Predictive Powertrain Control (PPC) - z korzyścią dla człowieka i środowiska. Ponadto pracujemy nad systematycznym obniżaniem zużycia paliwa naszych pojazdów i ekonomicznymi rozwiązaniami do alternatywnych napędów. 

Odpowiedzialność za produkcję

Zwracamy uwagę nie tylko na możliwie jak najbardziej ekologiczną i ekonomiczną eksploatację naszych autobusów lecz przykładamy ogromną wartość do ekologicznej produkcji i ekologicznego projektowania pojazdów. Niepożądane skutki naszej działalności minimalizujemy, stosując skuteczne systemy zarządzania środowiskiem i najnowocześniejsze technologie. W ten sposób oszczędzamy cenne zasoby i przyczyniamy się do zachowania niezastąpionego środowiska naturalnego. 

Odpowiedzialni kontrahenci

Wiarygodna postawa jest dla nas absolutnym warunkiem uczciwej współpracy. Tylko wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi możemy bronić naszych zasad etycznych i osiągnąć trwały sukces. Dlatego właśnie także ich informujemy obszernie o zasadach wiarygodności.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialne postępowanie oznacza dla nas angażowanie się w działania na rzecz przyszłości społeczeństwa we wszystkich naszych zakładach na całym świecie. Jako „dobry sąsiad“ staramy się przy tym kierować konkretnymi potrzebami danego regionu.

Odpowiedzialność etyczna

Żywimy przekonanie, że tylko przyzwoitość w biznesie może nam zapewnić trwały sukces, i dlatego dążymy do tego, by trwale zaszczepiać w naszej kulturze przedsiębiorstwa takie wartości jak uczciwość i otwartość. Wiąże się to także z tym, że nasi pracownicy w ramach tzw. whistleblowingu mają możliwość anonimowego zgłaszania poważnych naruszeń i nadużyć bez obaw o personalne czy inne konsekwencje. Kolejnym ważnym tematem jest przestrzeganie i promowanie praw człowieka w naszych zakładach produkcyjnych i w naszym łańcuchu dostaw. 

do góry