Przetwarzanie danych osobowych


Kto jest Administratorem danych Kandydatów?Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, ul. Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica, NIP 527-22-39-114 (KRS 0000054455) („Administrator”).

Z kim Kandydat może się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania jego danych?Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: rodoevobus@daimler.comhrona-danych-polska@daimler.com

Jaki jest cel przetwarzania danych Kandydata?Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jaki jest zakres danych Kandydata przetwarzanych przez Administratora?Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata zawarte na przesłanym przez kandydata CV.

Komu przekazywane są dane Kandydata?W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

• świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
• świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora,
• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
• podmiotom powiązanych z Administratorem w kraju i za granicą,
• organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jakie prawa ma Kandydat?Jako Administrator danych Kandydata zapewniamy Kandydatom:

• prawo dostępu do danych Kandydata (art. 15 RODO);
• prawo żądania sprostowania danych Kandydata (art. 16 RODO)
• prawo żądania usunięcia danych Kandydata (art. 17 RODO),
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych Kandydata (art. 18 RODO)
• prawo do przeniesienia danych Kandydata (art. 20 RODO)
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Kandydata (art. 21 RODO);
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: orodoevobus@daimler.com
• Informujemy również, iż Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Przez jaki czas dane Kandydata będą przetwarzane?

Dane Kandydata będą przetwarzane do czasu zakończenia ewentualnego procesu rekrutacji, w którym Kandydat zdecydował się uczestniczyć. Po jego zakończeniu dane będą dalej przetwarzane w razie zawarcia umowy o pracę lub usunięte.

Czy podanie danych przez Kandydata jest obowiązkiem?Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie podanie przez Kandydata jego danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.


do góry