Ogłoszenie rekrutacyjne EvoBus GmbH praktykant

Znasz język polski i niemiecki? Chciałbyś/Chciałabyś odbyć kilkumiesięczną płatną praktykę w zmotywowanym zespole Działu Zakupów światowego koncernu zajmującego się sprzedażą fascynujących pod względem technicznym produktów?

Dział Zakupów Materiałów Produkcyjnych Daimler Buses odpowiada za nabywanie
komponentów na potrzeby swoich zakładów produkcyjnych w Europie.
W ramach Best Cost Country Sourcings stale poszukujemy na całym świecie dostawców, którzy są dla nas najbardziej atrakcyjni pod względem kosztów, jakości i technologii. Z Twoją pomocą chcielibyśmy poznać bliżej polski rynek nabywczy części autobusowych.

Do Twoich zadań należałoby:

  • zbadanie międzynarodowego rynku nabywczego z naciskiem na rynek polski
  • przeprowadzanie Supplier Scouting w internecie, wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych oraz za pomocą innych dostępnych mediów
  • nawiązanie kontaktów ze związkami, izbami przemysłowymi i handlowymi, itd.
  • współpraca przy przygotowywaniu analiz porównawczych w celu wyłonienia najlepszych dostawców
  • wizyty na targach oraz u klientów
  • wsparcie pracowników Działu Zakupów przy nawiązaniu kontaktu z dostawcami,  jak również w poszukiwaniu odpowiednich komponentów
  • stworzenie bazy danych dostawców i jej aktualizacja
  • rozwijanie metod i procesów usprawniających procedury wewnątrz Supplier Scouting.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panem Danielem Brunke pod poniższym adresem mailowym: daniel.brunke@daimler.com

do góry