Twój bezpośredni kontakt do nas

EvoBus Polska Sp. z o.o.
AL. Katowicka 46
PL - 05-830 Wolica
 
tel: + 48 22 356 06 00
Fax: + 48 22 356 06 05

Sprzedaż autobusów turystycznych Merecedes-Benz i Setra
+48 22 356 06 20

Sprzedaż autobusów miejskich
+48 22 356 06 10

Sprzedaż autobusów używanych
+ 48 22 356 06 31
+ 48 22 356 06 01

Usługi serwisowe
+ 48 22 356 06 61
+ 48 22 356 06 62

Sprzedaż części zamiennych
+ 48 22 356 06 51
+ 48 22 356 06 54
+ 48 22 356 06 57

Informacje dla prasy

Biuro Prasowe – Anna Winiarska
+48 22 356 06 11

EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 46,
05-830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy pod numerem KRS 0000054455,
o kapitale zakładowy w wysokości 14.000.000 zł,
posługująca się NIP 527-22-39-114 i posiadająca konto bankowe
w Deutsche Bank Polska S.A. 62188000090000001100454004

do góry