Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dla Klientów Mercedes-Benz Leasing
z branży przewozów autokarowych.

8 marca 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. a ARP Leasing Sp. z o.o. z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu SA., na podstawie któ-rego Klienci Mercedes-Benz Leasing z branży osobowych przewozów autokarowych dotknięci skutkami pandemii mogą zawnioskować o wsparcie oferowane w ramach Tarczy Antykryzy-sowej w postaci instrumentu finansowego o charakterze pożyczki z przeznaczeniem na spła-tę bieżących rat leasingowych. Celem tej pomocy jest podtrzymanie płynności finansowej Klientów w czasie pandemii, zapewnienie  terminowej, comiesięcznej obsługi zawartych przez nich umów leasingowych oraz ułatwienie im utrzymania floty pojazdów do czasu wznowienia ruchu turystycznego. Mercedes-Benz Leasing jest pierwszą z polskich firm lea-singowych, która przystąpiła do programu pożyczkowego obsługiwanego przez ARP Leasing. 

- Finansując inwestycje naszych klientów w środki transportu, stajemy się dla nich wielolet-nim partnerem, który pomaga im nie tylko rozwijać działalność w czasach dobrej koniunktu-ry, ale także stara się wspierać ich w trudniejszych momentach, jak choćby w sytuacji, jaką mamy obecnie. Przedłużające się ograniczenia w transporcie towarowym i przewozach pa-sażerskich związane z trwającą pandemią są dużym wyzwaniem dla wielu naszych klientów z branży transportowej i autokarowej. Jako świadomy i odpowiedzialny partner, w odpowie-dzi na zgłaszane do nas przez klientów potrzeby podejmujemy różne działania, które mają na celu wsparcie płynności finansowej klientów i umożliwienie im przetrwania tego trudnego czasu. Już wcześniej oferowaliśmy m.in. takie udogodnienia jak prolongata płatności, czy re-strukturyzacja umowy. Porozumienie zawarte z ARP Leasing pozwala nam istotnie rozszerzyć katalog naszych działań w tym zakresie i wprowadzić dodatkowe, długoterminowe udogod-nienia dla przedsiębiorców, takie jak możliwość korzystnego refinansowania zawartych umów leasingowych w ramach Tarczy Antykryzysowej - mówi Wojciech Bernacki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.


Więcej informacji nt. programu oraz warunków otrzymania pożyczki Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Customer Service Center Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

do góry