Oferent

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica

Tel. +48 22 356 06 00
E-Mail: biuro@evobus.com

Reprezentowana przez: Artur Konarski (Prezes Zarządu/CEO), Janusz Ferdynus, Adam Kempiński, Jerzy Fołda, Albert Milde

Wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000054455

Posługująca się NIP 527-22-39-114

do góry