Kom fram i dag, men tänk på morgondagen. Hållbarhet längs med hela busslinjen.

För oss är ansvarsfullt företagande en kärnfråga. Vi är övertygade om att bara den som sköter sina affärer med fokus på hållbarhet och värderingar kan nå långsiktiga framgångar.

Med mottot "Kom fram i dag, men tänk på morgondagen" strävar vi efter att förankra hållbar utveckling i vårt agerande och integrera det i våra affärsprocesser.

Rent konkret innebär det att vi inte bara strävar efter att våra bussar ska hålla högsta säkerhetsstandard och ha så låg påverkan på miljön som möjligt, utan att vi också lägger stor vikt vid en miljömedveten produktion och fordonsutveckling. Vi vill lyckas i våra affärer så att det gynnar våra intressenter – till exempel våra anställda och våra kunder – och samhället i stort. Detta krav ställer vi även på våra partners och leverantörer. 

Hållbar utveckling för oss innebär dessutom – i en tid av klimatförändringar, urbanisering och ökande befolkningstillväxt – att kunna erbjuda framtidsinriktade lösningar för de snabbt skiftande kraven på mobilitet över hela världen. Med hållbara mobilitetskoncept såsom Bus Rapid Transit-system (BRT), ett koncept med särskilda körfält för enbart bussar, kan vi leverera lösningar på trafikproblem i och omkring städer. Dessutom är vår ambition att göra konventionella drivtekniker renare och mer ekonomiska, samtidigt som vi driver utvecklingen av alternativa drivsystem framåt. Inom detta område har vi varit tekniskt ledande i över 40 år. Vi har siktet inställt mot målet att år 2020 kunna erbjuda körning som är både ekonomisk och utsläppsfri.

Vårt ansvarstagande kan delas in i sex dimensioner: medarbetare, produkter, produktion, affärspartners, samhälle och etik.

Våra ansvarsdimensioner

Medarbetaransvar

Över hela världen bidrar våra medarbetare med arbetskraft och kunnande för att medverka till företagets framgång. För att se till att våra medarbetare mår bra jobbar vi för mångfald och för att alla ska ha samma möjligheter, till exempel genom att kunna förena yrkes- och familjeliv. Vår familjevänliga personalpolitik har belönats med ett certifikat från den tyska myndigheten ”berufundfamilie GmbH”.

Produktansvar

Med våra fordon strävar vi efter största möjliga kundfördel, högsta säkerhetsstandard samt minimal påverkan på miljö och klimat. Därför jobbar vi med att kontinuerligt vidareutveckla innovativa hjälpsystem såsom exempelvis Predictive Powertrain Control (PPC), som innebär fördelar för både människor och miljö. Dessutom arbetar vi med att kontinuerligt sänka bränsleförbrukningen hos våra fordon och att utveckla prisvärda lösningar för alternativa drivsystem.

Produktionsansvar

Vi strävar inte bara efter att våra bussar ska ha en drivning som är både effektiv och driftsekonomisk. Vi lägger också stor vikt vid miljöaspekten när det gäller produktion och fordonsutveckling. Vi kan minska negativa konsekvenser av vår verksamhet med hjälp av modern teknik och effektiva system för miljöstyrning. På så sätt kan vi spara på värdefulla resurser och minska miljöbelastningen. 

Ansvarstagande affärspartners

Vi anser att ett etiskt förhållningssätt är en förutsättning för ett tillitsfullt samarbete. Det är bara tillsammans med våra affärspartners som vi kan värna om våra etiska principer och nå långsiktiga framgångar. Därför ser vi även till att våra partners är insatta i vårt etiska förhållningssätt.

Samhällsansvar

Att agera ansvarsfullt innebär för oss att vi engagerar oss i samhällets framtid på våra försäljningsställen över hela världen. Som en ”god granne” ser vi till att handla i enlighet med de behov som finns på plats.

Etiskt ansvarstagande

Vi är övertygade om att det bara är rättvis och ärlig verksamhet som kan ge oss långsiktiga framgångar. Vi strävar efter att förankra värderingar såsom rättvisa och öppenhet i vår företagskultur. Det innebär också att våra medarbetare ska kunna rapportera grövre regelbrott och felbeteenden genom så kallad visselblåsning. Detta ska kunna ske anonymt och utan risk för arbetsrättsliga eller andra konsekvenser. Ytterligare en viktig faktor är att beakta och främja mänskliga rättigheter på våra produktionsställen och i vår leveranskedja.

Till sidans topp