Rättsliga aspekter

Upphovsrätter

Upphovsrätt 2020 EvoBus GmbH. Med ensamrätt. Alla former av text, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och hur de är placerade på webbplatser tillhörande EvoBus GmbH är upphovsrättsskyddade och omfattas även av andra immaterialrättsliga skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution, och de får inte ändras eller återges på andra webbplatser. Vissa av EvoBus GmbH:s webbplatser innehåller bilder som omfattas av leverantörens upphovsrätt.

Produktvariationer

Viss produktinformation, illustrationer och bilder på denna webbplats kan ha tagits fram för allmän användning på EvoBus GmbH:s webbplatser, som underhålls i olika länder över hela världen. Följaktligen kan det finnas information och uppgifter om tillval som inte är tillgängliga i vissa länder eller som, på grund av lokal marknadsefterfrågan eller tillsynskontroller i de länderna, endast är tillgängliga med andra specifikationer eller konfigurationer.
Om du är intresserad av en viss fordonsmodell, färg, alternativ eller tillval som visas på webbplatsen och inte är säker på tillgängligheten eller specifikationen där du befinner dig, bör du kontakta EvoBus försäljningskontor för buss och långfärdsbuss, allmänna agenturer eller EvoBus dotterföretag för relevant produkt eller för att få information om vad som gäller där du befinner dig.

Priser

Priserna är korrekta vid publicering, men kan ändras utan meddelande.

Varumärken

Om inget annat anges omfattas alla varumärken som visas på EvoBus GmbH:s webbplatser av varumärkesrättigheter tillhörande EvoBus GmbH eller Daimler AG, modellnamnen samt företagets logotyper och emblem.

Inga licenser

EvoBus GmbH har haft som mål att skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du är lika entusiastisk som vi över detta kreativa arbete. Men vi ber dig även ha förståelse för att EvoBus GmbH måste skydda sin immateriella egendom, däribland sina patent, varumärken och upphovsrätt. Följaktligen har du härmed informerats om att varken denna webbplats eller något material på webbplatsen på något sätt ger eller ska tolkas som att det ger någon person en licens att använda immateriell egendom tillhörande EvoBus GmbH.

Framåtsyftande uttalanden

Denna webbplats innehåller framåtsyftande uttalanden baserat på vilken uppfattning ledningen för EvoBus GmbH och Daimler AG har. När man på denna webbplats använder ord som "förutser", "anser", "bedömer", "förväntar sig", "avser", "planerar" och "beräknar" är de avsedda att identifiera framåtsyftande uttalanden. Sådana uttalanden återger den uppfattning som man har på EvoBus GmbH och Daimler AG vid den tidpunkt då man gör uttalandet avseende framtida händelser, och de innebär risker och osäkerhetsfaktorer. Som förklarats i dokument som registrerats hos den amerikanska finansinspektionen, SEC, (däribland den senaste årsredovisningen på formulär 20-F), finns det många faktorer som kan orsaka att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som förutses här; det gäller bland annat förändrade allmänna ekonomiska villkor och marknadsvillkor, ändrade valutakurser och räntor, lansering av konkurrerande produkter, bristande acceptans av nya produkter och tjänster samt ändrad affärsstrategi. EvoBus GmbH och Daimler AG har ingen avsikt och inget ansvar för att uppdatera dessa framåtsyftande uttalanden.

Inga garantier eller utfästelser

Denna information tillhandahålls av EvoBus GmbH "i befintligt skick", och i den omfattning som är tillåten enligt lag tillhandahålls den utan någon form av garanti, varken uttalad eller underförstådd, däribland underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för något visst syfte eller icke-intrång. Den information som tillhandahålls anses vara korrekt, men det kan finnas felaktigheter eller oriktiga uppgifter.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

Till sidans topp